Agile Project Management

(demo - 06.03.2018)

 

   Prijava z uporabniškim imenom in geslom

  
V spustnem seznamu so na voljo projekti, ki so v lasti prijavljene osebe. Projekti drugih uporabnikov niso vidni.
   S klikom na ikono "+" lahko vpišemo naziv novega projekta.

S klikom na ikono "SEZNAM" se prikaže aktivnosti vseh projektov, kjer sodeluje prijavljena oseba.

S klikom na zatemnjene gumbe na desni strani urejevalnika lahko vklapljamo filtre za prikaz samo določenih aktivnosti, ki pripadajo določenim projektom.

 S klikom na POKAŽI PROJEKT se prikaže urejevalnik projekta, kjer so prikazana polja ČAKALNICA NALOG, V DELU, V PREVERJANJU in ZAKLJUČENE NALOGE.

 

  
    Projekt tvorijo naloge, naloge pa so razdrobljene na aktivnosti. Preko prikazanih ikon lahko vpisujemo nove naloge in ativnosti.
 Najprej vpišemo nalogo, ki bo krovna naloga podrejenim aktivnostim.   
    Vpisani nalogi pa dodamo podrejeno aktivnost.

 Za dodeljevanje odgovornih oseb / izvajalcev k posamezni aktivnosti, potrebujemo še nabor oseb, ki bodo sodelovale na projektu.

Klik na ikono s tremi figurami in odpre se urejevalnik za imenovanje ekipe na projektu. Ekipo lahko gradimo tudi sproti.

Ekipo sestavimo s preprosim vlečenjem polja z imeonm osebe iz polja SODELAVCI VSI v polje SODELAVCI NA PROJEKTU.

  
  

 Tako imamo sedaj na voljo že vpisane naloge in aktivnosti na projektu, ter odgovorne osebe, ki bodo dodeljene posamezni aktivnosti.

Vsaka oseba ima svojo lastno barvo za lažje ločevanje in prepoznavanje.

Vse nove aktivnosti se pojavijo v polju ČAKALNICA NALOG. Če želimo določeno aktivnost preseliti v polje V DELU, potem jo preprosto potegnemo v sosednje polje. Enako storimo, če želimo dati aktivnost v pregled ali jo zaključiti.

 Osebo dodelimo aktivnosti tako, da kliknemo najprej na aktivnost. S tem se prikaže urejevalnik aktivnosti. Polje, kjer je naveden izvajalec aktivnosti v urejevalniku, potegnemo in z njim pokrijemo z polje z imenom osebe, kateri želimo dodeliti aktivnost.

Ko polje z imenom spustimo se bo le ta obarval in izpisalo se bo ime izvajalca. S to akcijo je vpis tudi že shranjen.

V urejevlaniku aktivnosti je možno kadarkoli vpisati tudi poljuben zaznamek ter ročno vpisati datume aktivnosti. 

  
    Pod urejevalnikom projekta se sproti osvežuje Gantt-chart, s prikazanimi začetki in konci posameznih aktivnosti. Aktivnosti oa so zdržene pod krovno nalogo (sivo polje).