Kreiranje delovnega naloga

Navodilo za kreiranje delovnega naloga

V modulu PRENOS NAROČIL se za vpisana naročila vpiše nove delovne naloge in se jih s tem razporedi po strojih.

S klikom na posamezno naročilo v oknu NAROČILA BREZ DN se nam odpre urejevalnik, kjer opredelimo stroj, na katerem se bo naročilo realiziralo ter spremenimo zaporedno številko naloga (po potrebi). Praviloma je že na kartici izdelka določen preferenčni stroj, zaporedno številko DN pa ponudi že aplikacija sama, zato prikazane podatke le še potrdimo s klikom na gumb IZDAJ DN.

Pod gumbom se nahaja tabela RAZPISANI DN NA STROJU xy. Ta pregled nam omogoča hitri vpogled v zasedenost stroja kamor želimo razpisati nov nalog.

Ravnokar izdani nalog se pojavi v sosednjem oknu DN V OBTOKU.

V tem pregledu so prikazani vsi potrebni podatki, ki omogočajo hiter vpogled v stanje aktualnih delovnih nalogov. Pri vsakem nalogu je grafično prikazano tudi napredovanje realizacije, ki je odvisno od vpisane realizacije. V tabeli DN V OBTOKU so prikazani le nalogi, katere je potrebno realizirati. Nalogi, kjer so količine naročila že dosežene, so prikazani v tabeli KONČANI DN.