Prenos naročil iz Excel datoteke

Navodilo za prenos podatkov v aplikacijo  v elektronski obliki.

 

 

V spletno aplikacijo lahko s pomočjo Kopiraj&Prilepi funkcije prenesemo podatke iz Excel datoteke. 

V glavnem meniju izberemo PRENOS NAROČIL.

  V zgornjem delu okna se nahaja TABELARIČNI PRENOS NAROČIL. V pripravljeno tabelo bomo prenesli podatke iz Excela. Oblika tabele v Excelu mora biti strukturno enaka kot je to prikazano v TABELARIČNI PRENOS NAROČIL. 

V Excel datoteki označimo vse podatke, katere želimo prenesti v bazo podatkov aplikacij eORP. S pomočjo kombinacije tipk Ctrl + C skopiramo zajete podatke v odložišče računalnika.

 
  Podatke sedaj prilepimo v tabelo spletne aplikacije. Z miško se postavimo v prvi stolpec tabele (A oz. ZS) ter spet z uporabo kombinacije tipk CTRL + V prilepimo podatke iz odložišča.
  Prilepljeni podatki so se strukturno in vsebinsko ohranili, tabela pa se je po velikosti prilagodila prilepljenim podatkom.  
  V naslednjem koraku je potrebno določiti naročnika.  V spustnem seznamu poiščemo ustreznega naročnika...
  ... in nato pritisnemo na gumb PRENESI NAROČILA V BAZO.  
   Zaradi varnosti in možnosti zaustavitve procesa prenosa podatkov v bazo aplikacije se za vsako vrstico posebej prikaže obvestilo, kjer lahko postopek prenosa prekinemo. Če se s prenosom strinjamo samo potrebnokrat pritisnemo na gumb V REDU.
  Če je bila baza podatkov ustrezno formirana, prenos v bazo pa ni bil prekinjen,  se v aplikacji v področju NAROČILA BREZ DN prikaže nabor prenesenih naročil.