Potrditev naročila

Potrditev naročila in dogovorjenih rokov dobave

Pogoj za izdelavo potrditve naročila so vpisana naročila. Če Naročila za določen datum še niso vpisana, potem potrditev naročila ni možna.

  V meniju izberemo PRENOS NAROČIL.  

  Za izdelavo potrditve naročila morajo biti vpisani / prisotni sledeči podatki:

  • Datum naročila - Datum naročila je ključ za iskanje naročil. 
 
 
  •  Stranka - Naziv stranke je drugi ključ za iskanje naročil.

    Predvideno je,  da stranka 1x na dan pošlje naročilo. Torej sta datum naročila in naziv stranke osnovna in ključna podatka za iskanje artiklov, vezanih na eno naročilo.

Kliknemo na gumb POTRDITEV ROKA DOBAVE.

 
    Prikaže se PDF dokument, kjer so prikazani vsi naročeni artikli, ki so vezani na izbrano naročilo (datum naročila in naročnik)