Sprememba roka dobave

Sprememba roka dobave

Rok dobave se uskladi ob prejemu naročila. V primeru, da se ugotovi, da določenega izdelka ne bo mogoče odpremiti na željeni datum, potem je potrebno ustreno spremeniti rok dobave.

    V meniju izberemo PRENOS NAROČIL.
V tabeli NAROČILA BREZ DN izberemo postavko, kjer želimo spremeniti rok dobave.    
    Prikažejo se PODATKI O IZDELKU. Kliknemo na datum v vrstici ROK DOBAVE.
  Odpre se novo okno, kjer vpišem nov datum / rok dobave in shranimo.  
    Novi rok odpreme je tako vpisan in tudi shranjen. Z "X" zapremo pregled PODATKI O IZDELKU.
Naknadno spremenjen rok dobave je evidentiran tako, da se v pregledu PODATKI O IZDELKU poleg roka dobave izpiše še opomba ""* SPREMEMBA * .