Vpis realizacije

Navodilo za vpis realizacije

  

 Vpis realizacije lahko opravimo neposredno na nalogu ali pa preko kartoteke izvajalca.

Najprej je prikazan vpis realizacije preko naloga. Odpremo zavihek OPRAVLJENO DELO.

   

 Pri vpisu realizacije sta obvezna podatka:

  • datum izvedbe
  • trajanje izvedbe
  
   
    Kliknemo na vnosno polje DATUM in odpre se koledarček, s pomočjo katerega izberemo željeni datum pričetka aktivnosti.
   
 Trajanje aktivnosti določimo s pomočjo drsnika na zgornjem robu. Z miško lahko premikamo robove začetka oz. konca aktivnosti oz. premikamo celoten modro obarvan drsnik.   
   
    Vpišemo še ostale podatke in SHRANIMO. Za izbrani dan se prikaže pregled aktivnosti, ki so opredeljene s časom trajanja in šifro pripadajočega naloga.
   

Vpise realizacije lahko tudi naknadno urejamo. S klikom na ikono svinčnika na desni strani vrstice pregleda realizacije se prikažejo podatki.


Uredimo jih in SHRANIMO.

Struktura opravljenega dela po vrsti dela je razvidna iz tortnega diagrama.

Drugi način vnosa realizacije pa je preko menija KARTOTEKA >>> [Ime izvajalca].

Na kartoteki izberemo gumb NOV ZAPIS.

Odpre se podoben urejevalnik kot zgoraj opisano z razliko, da tukaj ni drsnika za trajanje aktivnost. Začetek in konec atkivnosti se vpiše ročno.

Kako izbrati pravi nalog najdete v Vpis realizacije - izbor naloga


Vpisano realizacijo lahko urejamo tudi tukaj. Na kartoteki so prikazane aktivnosti posameznega naloga za določen dan. S klikom na aktivnost se odpre urejevalnik.

Naslednji način pa je izbiranje aktivnosti v pogledu urejevalnika, kjer prav tako lahko s klikanjem na aktivnost uredimo pripadajoče podatke.